پرداخت از طریق کارت به کارت

 

شماره کارت:

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۸۰۴۰-۳۰۱۶

 

مبلغ :

1,755,000 تومان

(معادل یك میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار تومان)

 

به نام:علی محمد سامی کشکولی

 

 جهت تکمیل ثبت نام خود

ارسال فیش واریزی + نام  و نام خانوادگی + شماره تماس

 

به واتس اپ 09171285046  الزامی می باشد.